Horní nádvoří - parkování

Prostory Horního nádvoří Zámeckého návrší se nachází před hospodářskými budovami. Jsou vhodné především pro parkování při pořádání velkých akcí, nebo jako přímý prostor pro venkovní akce - trhy, jarmarky apod. Kapacita plochy pro parkování je cca 50 aut. Nádvoří dominuje oválná kašna dříve sloužící jako brodidlo pro koně.