Zámecký park

Kdo může říct, že si pronajal zámecký park? Vyzkoušejte to a zorganizujte pro kolegy firemní garden party! Nebo si tu řekněte ano. Svatby tu mají nádhernou atmosféru.

Dolní část zámecké zahrady nacházející se za severním křídlem zámku byla předělána na zámecký park anglického typu. V horní části parku, u stájí, se nachází malý rybníček, v dolní pak malá grotta. Koncept laminátových prvků, které jsou použity v Multifunkčním sále v Jízdárně a v Kočárovně se opakuje i v tomto parku. Mezi ně patří především laminátové lavičky, koryto potoka a výstavní panely.