Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 287

info@rml.cz

www.rml.cz

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

+420 461 615 287

info@rml.cz

www.rml.cz

 

 

Odloučené pracoviště - zámecký pivovar

+420 461 615 821

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

 

Rodný byt Bedřicha Smetany

+420 461 616 723

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

 

Portmoneum

+420 734 541 323

T. Novákové  75, 570 01 Litomyšl

 

 

 

Mgr. René Klimeš, ředitel

+420 739 031 849, +420 461 611 160

klimes@rml.cz

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

kurátor sbírek: nábytek, kuřácké potřeby

 

Mgr. Petr Chaloupka, zástupce ředitele

+420 605 508 753, +420 461 615 821

chaloupka@rml.cz

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

kurátor sbírek: kartografie, numizmatika, faleristika, filatelie, sfragistika, militária, technika, hodiny, doprava, sport, geologie, paleontologie, botanika, zoologie

 

Mgr. Jana Němcová, archeolog

+420 739 031 857, +420 461 540 170

nemcova@rml.cz

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

kurátorka sbírek: archeologie, kamnářství

 

Bc. Pavel Kejval, archeolog
+ 420 461 540 170, +420 737 415 272

kejval@rml.cz

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl