Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
+420 461 615 287
info@rml.cz
www.rml.cz

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
+420 461 615 287
info@rml.cz
www.rml.cz

 

Odloučené pracoviště - zámecký pivovar
+420 461 615 821
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Rodný byt Bedřicha Smetany
+420 461 616 723
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Portmoneum
+420 734 541 323
T. Novákové  75, 570 01 Litomyšl

Mgr. René Klimeš, ředitel
+420 739 031 849, +420 461 611 160
klimes@rml.cz
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
kurátor sbírek: nábytek, kuřácké potřeby

Mgr. Petr Chaloupka, zástupce ředitele
+420 605 508 753, +420 461 615 821
chaloupka@rml.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

kurátor sbírek: kartografie, numizmatika, faleristika, filatelie, sfragistika, militária, technika, hodiny, doprava, sport, geologie, paleontologie, botanika, zoologie

Mgr. Jana Němcová, archeolog
+420 739 031 857, +420 461 540 170
nemcova@rml.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
kurátorka sbírek: archeologie, kamnářství

Bc. Pavel Kejval, archeolog
+ 420 461 540 170, +420 737 415 272
kejval@rml.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl