Římskokatolická farnost Litomyšl

Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl
+420 461 612 263
fara@lit.cz
www.farnostlitomysl.cz

Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl
+420 461 612 263
fara@lit.cz
www.farnostlitomysl.cz

 

R.D. Zdeněk Mach, probošt
+420 603 275 062

R.D. Antonín Brychta, farní vikář
+420 774 884 923

R.D. Jan Pitřinec, farní vikář
+420 736 755 038

P. Jiří Štorek, SDB, výpomocný duchovní
+420 606 592 120

Mgr. Karel Dvořák, jáhen
+420 775 998 464

Piotr Antkiewicz, jáhen
+420 603 550 271