Římskokatolická farnost Litomyšl

Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl

+420 461 612 263

fara@lit.cz

www.farnostlitomysl.cz

Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl

+420 461 612 263

fara@lit.cz

www.farnostlitomysl.cz

 

 

R.D. Zdeněk Mach, probošt

+420 603 275 062

 

R.D. Antonín Brychta, farní vikář

+420 774 884 923

 

R.D. Jan Pitřinec, farní vikář

+420 736 755 038

 

P. Jiří Štorek, SDB, výpomocný duchovní

+420 606 592 120

 

Mgr. Karel Dvořák, jáhen

+420 775 998 464

 

Piotr Antkiewicz, jáhen

+420 603 550 271