Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

+420 461 613 290

1ms@litomysl.cz

www.skolkalitomysl.cz

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

+420 461 613 290

1ms@litomysl.cz

www.skolkalitomysl.cz

 

 

Mgr. Eva Novotná, ředitelka

+420 737 111 507

Jiráskova 8, 570 01 Litomyšl