Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl
+420 461 613 290
1ms@litomysl.cz
www.skolkalitomysl.cz

Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl
+420 461 613 290
1ms@litomysl.cz
www.skolkalitomysl.cz

 

Mgr. Eva Novotná, ředitelka
+420 737 111 507
Jiráskova 8, 570 01 Litomyšl