Arkády 3. NP - Městská obrazárna

Více jak 2 000 ověřit uměleckých děl na jednom místě. Jak jinak si užít přestávku na konferenci, než s kouzelným výhledem na celý areál a chvilkou nerušeného klidu v galerii?

Oblíbenou kulisu fotografů tvoří především arkády ve třetím nadpodlažním poschodí. Tyto arkády nabízí působivý výhled na druhé zámecké nádvoří, z jižního průčelí pak i pohled na první zámecké nádvoří a na město. 

V druhém patře zámku se nachází také Městská obrazárna.  Prostory druhého patra jsou jako obrazárna využívány od roku 1926 a za celou dobu své existence bylo nashromážděno více jak 2000 uměleckých děl.