Queenie pod širým nebem!

1. nádvoří zámku v Litomyšli