Mgr. Jana Němcová, archeolog

+420 739 031 857, +420 461 540 170
nemcova@rml.cz
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
kurátorka sbírek: archeologie, kamnářství