Ing. Karel Kalousek, vedoucí techniky

+420 602 112 537, +420 461 614 791
kalousek@mslit.cz