Archimyšl

Názvem akce jsme vám o jejím obsahu napověděli určitě dost. Litomyšl je mekkou novodobé české architektury a tak je pro nás Světový den architektury každý rok pořádný svátek! Po celém městě můžete během Archimyšli zajít na komentované prohlídky nebo posedět na besedách se známými architekty. Všechny stavby si navíc prohlédnete při příjemné procházce městem a po návrší.

Zjistit více