Regionální muzeum

Muzeum sídlí v barokní budově bývalých piaristických škol, která prošla v letech 2012–2014 generální rekonstrukcí dle projektu architekta Josefa Pleskota. Nová stálá expozice představuje nebývale bohaté dějiny Litomyšle od jejich počátků až do současnosti. Pozoruhodné jsou pozůstatky středověké zástavby kolem tzv. scholastikovy brány tak, jak byly archeology objeveny v roce 2013, nejstarší fotoaparát v ČR, katovský meč, funkční replika Křižíkovy obloukové lampy, motocykl ESO 500 a řada dalších unikátů. Pro (nejen) mladší návštěvníky je připraven pestrý interaktivní program – můžete si například vyzkoušet, jak staří kartografové měřili vzdálenosti, v převlékárně se obléknout do kopií měšťanského a lidového oblečení z 19. století či si zahrát hru Za starého mocnářství. Nepřehlédnutelná je dětská expozice „Račte vstoupit“ s „replikou“ litomyšlského náměstí v „dětské“ velikosti a řadou zábavných prvků pro děti.

V zimě a v létě je pro děti připravena velká herna. Muzeum pořádá mnoho krátkodobých výstav s širokým tematickým zaměřením. Nejen pro školy nabízí lektorované a výukové programy.

Ve správě muzea zřizovaného Pardubickým krajem je také Rodný byt Bedřicha Smetany, který se nachází v zámeckém pivovaru, a nedaleké Portmoneum – Museum Josefa Váchala.