Chrám Nalezení sv. Kříže

Kostel, jaký jste neviděli! Můžete ho doslova prošmejdit od podlahy po strop. Projít se po ocelové lávce, kolem varhan, hravou formou poznat náboženství a navíc - vidět tam duhu! Ta se ale v kostele objevuje jen výjimečně. Budete mít štěstí?

Víte, jaké je tančit 25 metrů nad městem? 

Pokud ne, je načase zažít to, co většina návštěvníků Zámeckého návrší už nikdy nezapomene...

Chrám Nalezení sv. Kříže je opravdovou raritou. Jedná se o cennou barokní památku, která v sobě snoubí historii, současnou architekturu a moderní výzdobu. Při nedávné rekonstrukci byla mezi věžemi kostela vytvořena prostorná vyhlídková terasa kde poznáte co to je být volný jako pták a jako na dlani budete mít renesanční skvost litomyšlského zámku, náměstí i moderní architekturu zámeckých zahrad. S rozlohou cca 60m2, nabízí terasa prostor nejen pro tanec, pro volný pohyb dětí, ale také pro romantické či společenské chvilky s přáteli.

Ke vstupu na vyhlídku navíc ZDARMA dostanete možnost navštívit horní patro kostela, vstoupit na ocelovou lávku pod jeho klenbou, zblízka si prohlédnout historická graffiti nebo expozici vzácného sakrálního umění. Volně přístupná je dvoupatrová herna, kde si zaručeně vyhrají děti i dospělí a mimoděk se dozví něco o historii a církevní liturgii. Herna je součástí rodinného programu Litomyšlení, který vás provede po všech místech návrší, jež by byla opravdová chyba minout. Při komentovaných a speciálních nočních prohlídkách  chrámu lze obdivovat Světelný kříž, tvořený laserovými parsky, který se vznáší nad hlavami návštěvníků a společně se svítící Menzou je dílem Václava Ciglera a Michala Motyčky. Stejní autoři umístili do středu kostela skleněný Sloup s odraznou plochou, který při příznivých podmínkách v interiéru vytváří velmi sytou a prostornou duhu.

 

"V Litomyšli jsem byl už mnohokrát a město vždy obdivoval, ale podstata tohoto magického místa mnou doslova prostoupila až když jsem vystoupal na výhlídku vašeho kostela. Litomyšl si od té doby vozím všude sebou."
Jeroným Hrdlička, Praha

 

Jak vybrat to nejlepší?

jsme rodina s dětmi?
Zkrácená dětská prohlídka zámku + návšteva vyhlídky a herny v kostele + domečky Račte vstoupit a káva v Regionálním muzeu

jsme milovníci umění?
Chrám Nalezení sv. Kříže + Městská obrazárna na zámku + Portmoneum

chceme jen tak pobýt a při tom něco zajímavého vidět?
Procházka po arkádách zámku + vyhlídková terasa mezi věžemi kostela + piknik v klášterních zahradách

Rezervujte si prohlídku

Historie a současnost kostela

Chrám Nalezení sv. Kříže je spjatý s řádem piaristů, kerý do Litomyšle roku 1640 pozvala paní Frebonie z Pernštejna. Původně italský řád významě ovlivnil vzdělanost a kulturní úroveň města, což se projevilo také v architektuře. Pro stavbu nového kostela byl vybrán architekt Giovannim Battista Alliprandi podle jehož návrhu byla stavba realizována v letech 1714 - 1721. Když Alliprandi předčasně zemřel přebral jeho dílo František Maxmilián Kaňka, který ale do původního návrhu výrazně nezasahoval. Zakázku na sochařskou výzdobu chrámu získal Matyáš Bernard Braun se svou dílnou, z původního souboru se však v interiéru dochovaly pouze sochy svatých evangelistů. Stavba má velmi pohnutou historii, celkem čtyřikrát podlela požáru a značně poškozena byla také během druhé poloviny 20. stol. Od 60. let byl kostel pro veřejnost uzavřen a sloužil jako sklad městského mobiliáře.

Barokní památka byla vážně ohrožena na přelonmu 60. a 70. let, kdy díky masivnímu zatékáni došlo k poškození krovů a hrozilo zhroucení klenby. Doslova za minutu dvanáct byly vyměněny krovové patky a kostel tak byl zachován do dnešních dnů. V porevoluční historii zůstával interiér chrámu dlouhých 20 let v dezolátním stavu, byl uzavřen a využíván jen při speciálních příležitostech. Své znovuzrození zažil v letech 2011 - 2015 díky zařazení do evropského projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli.  Podle návrhu architektonické kaneláře Atelier Štěpán byl rekonstruován a obohacen o prvky moderní architektury. V chrámu je umístěna  expozice sakrálníhouměni ze sbírek královehradecké diecéze Andělé na návrší. V dnešní době slouží kostel tedy nejen jako duchovní prostor, ale současně jako galerie, konají se zde slavnostní bohoslužby, koncerty a je velmi oblíbeným místem pro církevní i civilní svatební obřady. Ženil se u nás i Leoš Mareš! Prožijte svůj  velký den s námi i vy.