Městská obrazárna na zámku

Julius Mařák, Antonín Dvořák, Max Švabinský, Josef Váchal, Bohdan Kopecký

Litomyšlská galerie dokázala během své více než devadesátileté existence shromáždit přes dva tisíce uměleckých děl a mnoho z nich můžeme zařadit mezi špičky českého výtvarného umění 19. a 20. století. Její pomyslné základy byly založeny na snaze vytvořit výstavní síň prezentující díla místních rodáků, toho nejvýznamnějšího – Julia Mařáka, profesora na pražské akademii a zakladatele české moderní krajinomalby, či Antonína Dvořáka, jednoho z důležitých představitelů žánrové malby u nás. Dále jsou zde prezentována díla Maxe Švabinského, Josefa Voleského, Josefa Matičky, Olbrama Zoubka apod. Sbírka obsahuje i díla výrazných osobností českého výtvarného světa – Josefa Čapka, Emila Filly, Otakara Kubína, Františka Tichého a dalších.

Obrazárna je součástí Městské galerie Litomyšl, která připravuje o sobotách dílny pro děti a každý poslední čtrtek v měsíci se můžete zaplést s uměním. Více zde.