Státní zámek Litomyšl

Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
+420 461 615 067
litomysl@npu.cz
www.zamek-litomysl.cz

Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
+420 461 615 067
litomysl@npu.cz
www.zamek-litomysl.cz

 

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., kastelán zámku
+420 725 007 229
kalova.zdenka@npu.cz
Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl

Marie Jílková, správce depozitáře
+420 724 663 684
jilkova.marie@npu.cz
Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl