Fakulta restaurování

V místě dýchajícím historií se připravují vysokoškoláci k péči o knihy, obrazy a sochy. Zámecké návrší je sídlem Univerzity Pardubice.

Město s deseti tisíci obyvateli má čtyři střední školy, jednu vyší odbonou a dokonce i vysokou školu!

Zámecké návrší, stejně jako celá Litomyšl je historickým centrem kultury a vzdělanosti. Také díky tomu se stalo sídlem Univerzity Pardubice. Dnešní Fakulta restaurování  prošla během porevoluční historie velmi zajímavým vývojem, kdy z původně soukromého subjektu vznikla součást veřejné vysoké školy. Na počátku stála skupina odborníků, kteří v devadesých letech minulého století zachránili (mnohdy velmi složitým způsobem) nástěnné malby Josefa Váchala v domě, který patřil tiskaři a bibliofilovi Josefu Portmanovi. Dali tak vzniknou dnešnímu váchalovu památníku - Portmoneu. Tehdy vznikla myšlenka na založení mezioborově pojaté školy restaurování a o místě jejího sídla v Litomyšli nebylo vzhledem ke zdejší tradici pochyb. Již v roce 1993 tak vzniká Škola restaurování a konzervačních technik, v roce 1996 pak vyšší odborná škola stejného názvu. V roce 2000 miniserstvo udělilo akreditaci k vysokoškolskému studiu a Institut restaurování a konzervačních technikv o.p.s. se stal soukromou vysokou školou. Konečně v roce 2005 vzniká Fakulta restaurování, kdy Univerzita Pardubice přebírá štafetu odborné přípavy restaurátorů v Litomyšli.
V současné době fakulta nabízí vzdělání ve čtyřech bakalářských a dvou magisterských oborech zaměřených na sochu, nástěnnou malbu, umělecká díla na papíře a příbuzných materiálech a restaurování knižních děl.

Zajímavostí je, že jedni z prvních absolventů školy restaurování v Litomyšli vyzdobili sgrafity ulici, jež dnes nese jméno Josefa Váchala. Reprodukce dřevořezů kterými Váchal doprovodil svůj Krvavý román společně s humornými úryvky textů prostě nemůžete minout!