Lázně ducha

Kdo neslyšel by rád, houf jásajících se smát? Pramen vytrisk duševní, kdo o lázních marně sní, ať Litomyšl navštíví.

Na bolesti oudů Vary,
na žaludek Jáchymov,
kde však potěšiti ducha mdlého?

U pramene litomyšlského!

Již do minulého století se datuje vzácný objev bohémských měšťanů litomyšlských, kdy důkazy o pramenech mentálních v městě byly podány. Ku prospěchu národa bylo v roce 2012 rozhodnuto o otevření veřejných lázní, kde léčiti lze únavy, trudomslnosti, ba i neduhy kulturní. Nejsilnější jsou prameny v období jarním. V konci měsíce dubna je návštěva lázeňského města v pravdě žádoucí, kdy sezóna jest slavnostně zahajována.

Léčebné pobyty u příležitosti Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny jsou petidenní. Skladbu procedur lze volně voliti dle libosti a též na doporučení vlastního vkusu. Vybrat je možno z nesčetných počinů hudebních a divadelních, které podobny pramenům často v ulicích městských volně vyvěrají. Zapomenuto není ani na minerály literární a gastronomické, kterých lze zakoušeti již od prvního dne pobytu. Pravým vrcholem je však na den sobotní určená oslava lázeňství litomyšlského. K sestavení léčebného programu vám rádi napomůžeme zde. Co však doporučujeme neminouti? Slavnostní promenádu milovníků první republiky i maškar všelikých, trh předmětů módních a v neposlední řadě scénu zámeckou.

Velevážení pánové a milé dámy, vy kterýchž znavený duch rád by čirým pramenem kulturním byl léčen! Neskonale dobrou zprávu pro vás máme, v Litomyšli vaší mysl do pořádku dáme.

Byť jen víkendový pobyt zde, je dlouhodobým příznivým účinkem na mysl po zemích českých vyhlášen!