Červená věž

Červenou věž, která je nejstarší dochovanou součástí opevnění Litomyšle, si můžete prohlédnout i doma, než k nám vyrazíte. Namířili jsme na ni totiž online kameru. Třeba vypátráte, proč se jí říká červená ještě dřív, než ji navštívíte.

Červená věž je jediným viditelným pozůstatkem pozdně gotického opevnění litomyšlského Horního města. Byla postavena na přelomu 15. a 16. století za vlády Kostků z Postupic, jejihž znak je také umístěn ve zdivu. Své jméno má podle zbarvení lámané opuky ze které  je vystavěna.  V západním průčelí, které je skvěle viditelné z vyhlídky mezi věžemi kostela je patrný zazděný portál, který původně vedl na hradby. V současnosti je věž součástí areálu Fakulty restaurování Univerziy Pardubice a je v ní umístěno Muzeum restaurování a historických technologií.