Červená věž

Červená věž je jediným viditelným pozůstatkem pozdně gotického opevnění litomyšlského Horního města. Byla postavena na přelomu 15. a 16. století za vlády Kostků z Postupic, jejihž znak je také umístěn ve zdivu. Své jméno má podle zbarvení lámané opuky ze které  je vystavěna.  V západním průčelí, které je skvěle viditelné z vyhlídky mezi věžemi kostela je patrný zazděný portál, který původně vedl na hradby. V současnosti je věž součástí areálu Fakulty restaurování Univerziy Pardubice a je v ní umístěno Muzeum restaurování a historických technologií.