Rodný byt Bedřicha Smetany

V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je pro návštěvníky připravena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Byt zařízený dobovým mobiliářem přibližuje atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. Mezi vystavenými exponáty je i řada předmětů z osobního majetku Bedřicha Smetany. Stálá expozice je obohacena dětským interaktivním programem.

Skupinám návštěvníků se věnuje zasvěcený průvodce, expozici si lze prohlédnout i samostatně. Smetanův rodný byt spravuje Regionální muzeum v Litomyšli. Pro veřejnost je otevřen od dubna do října, pro skupiny po dohodě i mimo sezonu.